EnglishEnglish | RomanaRomână
S.C. PRODMETCOM S.R.L. Va oferã : Zincare termicã pentru confecţii metalice din oţel; Execuţie de produse, confecţii metalice pentru linii electrice de joasa şi medie tensiune şi telefonie mobilã; Turnare semifabricate şi piese din aluminiu; Fabricare de produse din mase plastice prin injecţie; Operaţiuni de mecanicã generalã


Certificat al sistemului de management de MEDIU

certificat-mediu

SC PRODMETCOM SRL a decis sa proiecteze, implementeze si mentina un Sistem de Management de Mediu conform cu SR EN ISO 14001:2005 pentru a tine sub control aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale si pentru a imbunatati performanta de mediu globala.

Prin aceasta initiativa voluntara, SC PRODMETCOM SRL se angajeaza ferm sa:

  • Respecte cerintele legale si alte cerinte aplicabile in domeniul protectiei mediului
  • Sustina si promoveze cele mai bune initiative si practici de mediu care au ca scop imbunatatirea continua a performantei de mediu si a managementului de mediu
  • Aplice principiul de prevenire a poluarii in activitatile si deciziile sale cu privire la politica de mediu

Managementul la cel mai inalt nivel stabileste obiective si tinte de mediu care promoveaza actiuni de reducere a impactului asupra mediului prin gestionarea rationala a intrarilor de materii prime si materiale, controlul proceselor si a evacuarilor in mediu.

SC PRODMETCOM SRL asigura fiecarui angajat, in functie de specificul activitatii pe care acesta o desfasoara, un nivel de competenta, instruire si constientizare adecvat cu prevederile din Politica de Mediu si cu cerintele pentru managementul de mediu.

SC PRODMETCOM SRL sprijina demersurile altor organizatii care doresc sa isi imbunatateasca managementul si performantele de mediu si participa activ la rezolvarea problemelor de mediu in colaborare cu alte parti externe relevante.

Anual, SC PRODMETCOM SRL efectueaza audituri interne si analizeaza Sistemul sau de Management de Mediu pentru a se asigura ca Politica sa de Mediu este permanent corespunzatoare cu modificarile relevante ale sistemului si din cadrul organizatiei.