EnglishEnglish | RomanaRomână
S.C. PRODMETCOM S.R.L. Va oferã : Zincare termicã pentru confecţii metalice din oţel; Execuţie de produse, confecţii metalice pentru linii electrice de joasa şi medie tensiune şi telefonie mobilã; Turnare semifabricate şi piese din aluminiu; Fabricare de produse din mase plastice prin injecţie; Operaţiuni de mecanicã generalã


Certificat al sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale

Certificat al sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale SC PRODMETCOM SRL, firma romaneasca avand capital integral privat, este angajata intr-un proces de imbunatatire continua a performantelor sale in realizarea proceselor de productie de confectii metalice, acoperiri metalice prin zincare termica, turnare aluminiu si plastic. Aceste activitati se desfasoara cu stricta respectare a calitatii produselor, a mediului inconjurator si a securitatii si sanatatii in munca a angajatilor.

Pentru a demonstra preocuparea sa de a asigura un mediu sanatos si sigur de lucru, SC PRODMETCOM SRL a decis sa implementeze, sa certifice si sa mentina un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform standardului SR OHSAS 18001:2008.

In acest scop, SC PRODMETCOM SRL se angajeaza sa:

 

 

 

  • isi desfasoara activitatile in conformitate cu legislatia aplicabila si cu alte cerinte la care a subscris
  • imbunatateasca continuu un sistem de management al sanatatii si securitatii si performanta de sanatate si securitate ocupationala
  • creeze un mediu de lucru stimulant pentru angajati
  • incurajeze angajatii in vederea dezvoltarii profesionale prin instruire

Pentru a respecta angajamentele pe care si le asuma, managementul la cel mai inalt nivel a stabilit obiectivele de OH&S în domeniul sanatatii si securitatii ocupationale. Aceste obiective se refera la:

  • asigurarea securitatii si sanatatii la locurile de munca prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajati, contractori si vizitatori
  • imbunatatirea performantelor individuale ale angajatilor prin instruirea corespunzatoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  • ridicarea gradului de control si securitate a proceselor si a mijloacelor de munca prin procedurarea adecvata.

Prevederile Politicii de OH&S vor fi aduse la cunostinta angajatilor, contractorilor si vizitatorilor, astfel incat acestia sa fie constienti de obligatiile lor individuale in domeniul OH&S si sa isi desfasoare activitatile in conformitate cu cerintele si angajamentele incluse in aceasta politica.